Privacybeleid

Introductie

De bescherming van uw gegevens -en het zijn uw gegevens, niet die van ons! - is van groot belang voor Banster. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Banster verwerkt van haar klanten, gebruikers van demonstratie accounts of andere geïnteresseerden.

Indien je gebruik maakt van Banster voor het voeren van je ledenadministratie, of je hebt een demonstratie account bij ons om onze software vrij te kunnen beoordelen of om een andere reden persoonsgegevens aan Banster verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Banster is in het kader van de privacywet Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via het algemene email adres van Banster of telefonisch.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1
In het kader van het verlenen van de dienst (toegang tot de software voor het voeren van de ledenadmnistratie) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Geslacht
 • Initialen
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Factuur en/of bezoek adres (straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats) van je organisatie
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer en/of Mobiel nummer
 • Login en wachtwoord (de laatste wordt versleuteld opgeslagen)
2.2
Banster verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • je geslacht, initialen, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • je geslacht, initialen, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden ook gebruikt ten behoeve van informatie over updates/wijzigingen en (telefonische) ondersteuningsdoeleinden.
Na gebruik van een demonstratie account worden de verstrekte gegevens tot uiterlijk een jaar na afloop van de demo periode gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Banster.

3. Bewaartermijnen

3.1 
Banster verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de dienstverleningsovereenomst en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Banster je persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Banster passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Banster gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een hostingpartij voor het faciliteren van de technische infrastructuur van Banster. Met de verwerkers heeft Banster een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG (privacywet) na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1
Indien je vragen hebt over de gegevens die Banster van je verwerkt en/of je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je altijd contact opnemen met David Abeln. Dit kan via het algemene email adres van Banster of telefonisch.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Belangrijke wijzigingen worden via de reguliere communicatie (updates) van Banster en/of via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Servicegericht en klantvriendelijk

Wij zijn pas tevreden als jij blij bent