Jaarlijks ontvangen ongeveer 200 patiënten organisaties een subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid (VWS). Al jarenlang is deze subsidie gebaseerd op het uitvoeren van een drietal taken door patiënten verenigingen:

-    Lotgenotencontact
-    Voorlichting cq. informatieverstrekking
-    Belangenbehartiging

De huidige regeling (subsidiekader van VWS) is het kader dat is opgesteld voor 2019 tot 2022. Dat betekent dat er in 2023 een nieuw subsidiekader komt. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. In de sector van patiënten organisaties (en koepels) gaan de ideeën al rond. Het nieuwe toverwoord vanuit het Ministerie is ‘impact en bereik’. Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling waarbij niet zozeer wordt gekeken naar het aantal leden van een vereniging (omvang) maar veel meer naar de ‘impact en bereik’ van een patiënten vereniging/organisatie. Gaat het ministerie zich dan bemoeien met datgene dat een vereniging doet? 

Het antwoord op die vraag verschilt per vereniging. Waar het om gaat is dat je als patiëntenvereniging tot nu toe een bak geld kreeg en je kon daarmee doen wat je wilde. Enig verantwoording was wel vereist en er werd jaarlijks een steekproef gedaan om een aantal patienten organisaties te controleren, maar VWS bemoeide zich niet of nauwelijks met de besteding.

Vanaf 2023 gaat men sturen op resultaat. Je zal als organisatie moeten aantonen dat je met het ontvangen geld (je subsidie) ook daadwerkelijk dingen doet die goed zijn voor je leden (de patiënten). Gaat het Ministerie zich dan actief bemoeien met datgene dat jij doet? Nee, dat niet. Maar er zal wel gevraagd gaan worden naar de behaalde resultaten. Kan jij verantwoorden waar je het geld aan besteedt hebt en belangrijk: heeft dit ook resultaat gehad? Dat wordt de nieuwe systematiek vanuit de subsidieverstrekker.

Er zullen ongetwijfeld allerlei organisaties ontstaan die ‘impact en bereik’ voor jou willen gaan meten (meetbaar maken). De vraag is of je dat nodig hebt als patiëntenorganisatie. Als je kunt aantonen dat je de dingen die je doet in samenspraak (of in opdracht van) je achterban doet dan zal je goed zitten. Maar dat moet je dan wel kunnen aantonen. Ga bijvoorbeeld werken met achterbanraadplegingen. Geef je leden de kans om mee te denken en geef ze een (actieve) rol in het besturen van de vereniging. Het tijdperk van bestuur op afstand lijkt hiermee voorbij. 

Is dit een goede ontwikkeling? Dat is nu nog niet te zeggen. De toekomst zal het leren.
Wat wel van belang is, is dat je je leden goed in kaart hebt. Een goede (online) ledenadministratie voor je patiëntenvereniging helpt je hier zeker bij. 
 
Meer informatie

Gerelateerde publicaties

Gebruikersvriendelijk en AVG proof

Een gebruikersvriendelijk systeem dat je helpt om te voldoen aan de AVG