Vanaf 27 maart 2022 moeten de Ultimate Beneficial owners (UBO’s) van organisaties ingeschreven zijn in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Nog lang niet alle vereningen/stichtingen hebben daar aan voldaan. De organisaties waar dat voor geldt (onder andere verenigingen/stichtingen) hebben hierover eerder een brief ontvangen van de KvK.
Toch blijken veel organisaties dit niet gedaan te hebben.

Wat is een UBO?
Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende. Voor stichtingen en verenigingen is de UBO de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, of de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
Dat zou een bestuurslid kunnen zijn die statutair meer zeggenschap heeft dan de mede-bestuurders.
Het UBO register komt voort uit Europese regelgeving.

Waarom is het UBO register?
Het register moet ervoor zorgen dat criminaliteit wordt voorkomen. Denk hierbij aan  witwassen, fraude, belastingontduiking en/of  terrorismefinanciering. Het UBO register geldt voor veel meer organisatievormen dan alleen verenigingen/stichtingen. Maar vanuit dit artikel voor Banster focussen wij ons vanzelfsprekend op onze achterban. Iedereen die inzage in het register wil, moet zich eerst registeren.

Heb jij je nog niet ingeschreven vanuit jouw vereniging/stichting?
Ga dan naar de website van de KvK en schrijf je alsnog in.


Sancties bij niet of fout registreren
Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert of de registraties juist zijn. Bij een onjuiste/onvolledige registratie kan een boete worden opgelegd.

Meer info:
Website van de Rijksoverheid over UBO
De Kamer van Koophandel over UBO

 
Meer informatie

Gerelateerde publicaties

Scherpe prijsstelling

ons doel: een simpel werkende oplossing voor een zo laag mogelijk prijs