Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting?

Je wilt een vereniging of stichting oprichten. Of je bent toegetreden tot het bestuur van een vereniging en je ziet dat jouw organisatie ‘donateurs’ heeft. Of andersom...een stichting die met leden werkt. Het kan in de praktijk. Maar het is wel goed om je te realiseren....wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting. Ze zijn namelijk wel belangrijk.

De wet maakt een verschil tussen een vereniging en een stichting. Het burgerlijk wetboek 2, Titel 5, is van toepassing op stichtingen. Titel 2 van hetzelfde Boek 2 is van toepassing op verenigingen.

Een vereniging wordt opgericht door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van een vereniging. Een Stichting kent geen ALV. Die kan je alleen oprichten bij de notaris.
Een vereniging mag je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarmee wordt je vereniging een formele vereniging. Een stichting moet je altijd inschrijven bij de KvK.

Dan nog een belangrijk verschil: Een vereniging kent leden die verplicht zijn een contributie te betalen (periodiek) en
een stichting kent donateurs die zelf kunnen bepalen welke bijdrage zij storten aan je stichting. 

De leden bepalen binnen de vereniging (door de jaarlijkse ALV) wat de koers van de vereniging is. De leden van de vereniging kiezen een bestuur. Bij een stichting bepaalt het bestuur de koers van de stichting (die gekozen worden door de bestuurders). De donateurs hebben geen zeggenschap. Daarmee is dus de vereniging democratischer dan een stichting.

De eisen aan de statuten van een stichting verschillen van de eisen die gesteld worden aan een formele vereniging.

Bij beide organisatievormen is het van belang om een goede registratie te hebben van de leden dan wel de donateurs. Het verschil is echter dat bij een vereniging de leden een periodieke verplichting hebben om hun lidmaatschapsgeld te voldoen. Bij een donateur is dat anders. Een donateur bepaalt zelf de hoogte van zijn/haar bijdrage aan de stichting.

Banster ondersteunt beide organisatievormen met het voeren van de ledenadministratie. Maar ook het automatisch innen van de contributiegelden of de donatiegelden. Verder ondersteunt Banster het bestuur van een stichting of vereniging met het automatiseren van de hele backoffice van de organisatie.

Heb je vragen n.a.v. dit artikel over het verschil tussen een vereniging en een stichting? Neem vooral contact met ons op.

Betrokken bij jouw organisatie

Wij hebben veel kennis en ervaring bij verenigingen en stichtingen. David Abeln is al jarenlang actief voorzitter van een vereniging en heeft veel kennis op dit gebied. Hij deelt deze kennis graag met je. Misschien is dit artikel ook interessant?
Je kan ook altijd even bellen of mailen dan kunnen we je persoonlijk helpen.
Meer informatie

Gerelateerde publicaties

Uitgebreide functionaliteiten

Ontwikkeld in samenspraak met gebruikers en op maat in te stellen naar jouw behoefte